tema FOR nestenpresten 2020:

Gjennom alle tider har mennesker hatt et behov for å definere hverandre innenfor eller utenfor, og dette bærer også kirkens historie preg av. Hvordan forholder vi oss som kristne til spørsmålet om hvem som er med og hvem som ikke er det? Dette er temaet for NestenPresten 2020.

 

I 2020 har vi kjent på hvordan det er å bli stengt inne - eller ute. I flere måneder har kirkene måtte holde stengt, og for første gang i Norges historie kunne ikke menighetene samles fysisk til påskefeiring. I en krisetid, da det var naturlig å søke sammen, måtte vi vise omsorg for hverandre ved å holde avstand. Dette har skapt nye utfordringer for kirker og for prester. Og det kan ha skapt nye muligheter. 

 

NestenPresten er en konferanse hvor spørsmål og samtaler om kall, presterollen, identitet, tvil og tro ønskes velkommen. I grunnlagsdokumentet til NestenPresten står det at vi ønsker å legge til rette for vekst i troen på Jesus Kristus på et kollektivt og individuelt plan, og vi ønsker å bygge opp under et fellesskap der studenter kan dele tro, tanker og erfaringer med hverandre. Ved å velge et overordnet tema for konferansen setter vi lys på deler ved det å være prest som vi undrer oss over. 

 

 

blurry.jpg

Hvordan kan vi leve ut troen vår i isolasjon?

   Hvem er jeg som prest når jeg ikke kan møte mennesker? 

Hvem er innenfor og utenfor i norske kirker?

    Hvordan er relasjonen mellom vår indre tro og kallsforståelse, og kirkens lære og forventning? 

 

I Bibelen står det mye om å inkludere, elske hverandre og ta vare på de svakeste. Samtidig finnes det flere utfordrende bibelvers der individer og grupper blir utestengt, fordømt og ignorert. Spenningen mellom innenforskap og utenforskap er tydelig i bibelen og utgjør en utfordring for dagens prester. 

 

Spørsmålene over har ingen enkle svar, men vi ønsker å møtes, med avstand mellom hverandre, for å bli litt klokere, sammen. Kanskje drar vi hjem med noen nye tanker, ny innsikt og nye refleksjoner?

 

Bibeltekster vi skal fordype oss i:

  • Lukas 14, 15-24

  • Romerbrevet 12, 3-9

Innenfor/ utenfor

“Salige er den som får sitte til bords i Guds rike”. Luk 14,15

Arbeidet med NestenPresten er frivillig og drives av teologistudenter ved ulike studiesteder. 
 
Styret for NestenPresten 2020 består av:
Marianne Munz (styreleder), MF
Theodor Halvorsen, TF
Magnus Strand, MF
Scarlett Nesbø, MF
Silje Marie Halvorsen, NLA
Karen Frøyen Dideriksen, MF
Ta kontakt med oss for spørsmål og andre henvendelser på nestenpresten@live.no 

NestenPrestens visjon: 

Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus

i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

Les mer om historien til NestenPresten her.