NP.jpg

Vi trenger alle et sted der vi finner ro. Når bakken under føttene brister og fremtiden brått blir uoversiktlig og skummel, blir behovet ekstra tydelig.

 

Prester er kalt til å være medvandrere og håpsbærere i andres liv. I møte med døden og andre situasjoner hvor livet kjennes skjørt, trekkes mange mot kirka og mot Gud. Det er et av prestenes privilegier å få se hvordan troen kan gi nytt fotfeste.

 

Men noen ganger vakler også presters føtter. Hvordan kan man ivareta seg selv i møte med egne og andre menneskers sorg og kriser? Da Jesus selv var i krise i Getsemane, sa han til disiplene sine «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» (Matt 26,38) Selv om disiplene sviktet i dette, hadde Jesus fortsatt noen som våket med ham: Hans Far, Gud.

 

For Gud «er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får fra Gud» (2. Kor 1,3-5). Dette er et håp som gir oss styrke til å være til for menneskene rundt oss, også i livets mest urolige tider – styrke til å ta imot invitasjonen fra Jesus om å våke i verdens natt.

 

På denne konferansen vil vi ha et todelt, men tett sammenvevd fokus: i den ene delen vil vi sette søkelys på situasjonene i livet som preges av uro, der vi som mennesker og prester kalles til å støtte vår neste. Vi vil høre om hvordan vi kan komme nærmere hverandre til tross for avstanden pandemien forårsaker, og hvordan man som prest kan tåle å stå i eget og andres liv. I den andre delen lærer vi om kilder til ro. Hvor i hverdagen kan man finne rom for pauser og påfyll, og hvilken rolle spiller bønn i våre liv? Sammen utgjør dette årets tema: ro i uro.

Arbeidet med NestenPresten er frivillig og drives av teologistudenter ved ulike studiesteder. 
 
Styret for NestenPresten 2021 består av:
Knut Nordeide (styreleder), MF
Theodor Halvorsen, TF
Ingvild Prestbø, MF
Scarlett Nesbø, MF
Marianne Tomren, NLA
Karen Frøyen Dideriksen, MF
Maren Estendatter Græsli, MF


Ta kontakt med oss for spørsmål og andre henvendelser på nestenpresten@live.no 

NestenPrestens visjon: 

Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus

i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

Les mer om historien til NestenPresten her.