Program for nestenpresten 2020

Torsdag 22.oktober

14.00 Fellesbussen går fra Skøyen stasjon

19.00 Middag på Hermon 

20.30 Kveldsmøte

21.30 Kaffe og noe attåt

22:00 Tidebønn (frivillig)

Fredag 23.oktober

07.30 Tidebønn (frivillig)

08.00 Frokosten åpner 

10.00 Bibeltime m/Christine Aarflot

11.30 Valgseminarer:

  • Marte B. Åsen: Fersk prest 

  • Øystein Wang: Flerkulturelt fellesskap

  • Haavar Simon Nilsen: Prestekallet

13.00 Matpakkelunsj 

Fritid!

17.00 Tidebønn (frivillig) 

17.30 Hovedseminar: 

Kjell Arnold Nyhus: “Gud i isolasjon”

19.00 Middag

20.30 Kveldssamling med quiz og Sjømannskirkens vafler

22.00 Tidebønn (frivillig)

Lørdag 24.oktober

07.30 Tidebønn (frivillig)

08.00 Frokost åpner

10.00 Bibeltime v/Christine Aarflot

11.30 Valgseminarer:

  • Egil Lønmo: Samisk kirkeliv

  • Liv Marie Hofseth: “Hvis presten var som kantoren ville” - Smakebiter fra salmeboken

  • Atle Sommerfeldt: “Mer himmel på jord” - Bærekraftsmålene og Den norske Kirke

13.00 Matpakkelunsj

Fritid! 

17.00 Tidebønn (frivillig)

17.30 Hovedseminar: 

Helle Maria Wolstad: “Kall i endring”

19.00 Middag

20.30 Kveldssamling med underholdning og mini-konsert

22.00 Tidebønn (frivillig)

Søndag 25.oktober

08.00 Tidebønn (frivillig)

08.30 Frokost

Pakking og vasking

11.00 Gudstjeneste

13.00 Lunsjbuffet 

14.15 Avreise med fellesbussen tilbake til Oslo