Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus, i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

24.-27. oktober 2019

Åndelighet i praksis

24-27. oktober 2019

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Velkommen til konferanse

Tema for årets konferanse er "Åndelighet i praksis". Da NestenPresten skal være et supplement til teologistudiet, ønsker vi i år å sette fokus på den åndelige dimensjonen ved prestetjenesten, og utforske hvordan dette for hver og en av oss ser ut i praksis. 

"Gå du og gjør som han (...) Men ett er nødvendig" (Luk 10, 37; 42)

Les mer om temaet her. 

Hva er NestenPresten? 

NestenPresten er en konferanse som arrangeres på tvers av teologiske fakulteter og studiesemester, ikke i opposisjon til dagens akademiske utdanning, men som en vitamininnsprøytning for teologistudenter som ønsker eller vurderer en prestejobb i DnK eller andre kirkesamfunn. Konferansen har et tydelig fokus på prestestudiet og presteyrket, med rom for tilbedelse, tidebønn og samtaler.

 
 

Bidragsytere 2019

STINE KIIL SAGA

Prest i Haslum menighet

Stine er prest i Haslum menighet i Bærum. Hun har blant annet vært hovedforkynner på TT i Norges KFUK-KFUM og vært programleder på Trosopplæringskonferansen. Hun har i flere perioder bodd og studert i Sør-Afrika og er medforfatter i boka «Tekster til forandring – et bibelstudieopplegg» (Verbum 2010). De siste årene har hun vært redaktør i St.Sunniva - tidsskrift for feministteologi som utgis av Norsk kvinnelig teologforening og har arbeidet med «Fattigdom og rettferdighetsbibelen». Stine skal holde bibeltime og hovedseminar på NestenPresten 2019. 

TOM MARTIN BERNTSEN

Sogneprest i Landvik kirke

Jeg er i ferd med å avslutte 40 års tjeneste i kirken. Nei, forresten, man avslutter ikke, men blir forflyttet! Og etter alle disse år har jeg fortsatt glede av å være prest og forkynne evangeliet. Jeg er dypt takknemlig for de kildene jeg fant til vekst, visdom og glede. De kildene skal jeg peke på i seminaret mitt. Tom Martin skal holde bibeltime og hovedseminar på NestenPresten 2019. 

LARS LAUVVIK ØRLAND

Sogneprest i Holt 

Lars Lauvvik Ørland er sogneprest i Holt og ungdomsprest i Holt, Tvedestrand og Dypvåg menigheter. Lars tok Cand. theol. graden på MF våren 2017. Les mer om hva NestenPresten har betydd for Lars lenger ned på siden! 

Lars skal ha et valgseminar på fredag, hvor han skal snakke om gleder og utfordringer i livet som nyutdannet prest.  

HILDE SANDEN-BJØNNESS

Prest i Metodistkirken i Horten 

Hilde er prest i Metodistkirken, seminarlektor i spiritualitet, retreatleder og åndelig veileder. Hun har arbeidet med kontemplativ spiritualitet de siste 17 år ut fra tradisjonen med sentrerende bønn.

"Hva Gud kan gjøre med et menneske i stillheten overrasker meg stadig fremdeles. Når vi er hos Gud uten at vi selv må styre bønnen, og i stedet lar Gud be i oss, skjer det over tid en dyp indre forvandling som også gjør noe med oss i vårt møte med andre.

Hilde skal ha et valgseminar om "Kontemplasjonens laboratorium: Et hvilested for presten." Hun vil også delta i tidebønnene på lørdag, som vil ha et kontemplativt preg. 

HERBORG FINNSET

Biskop i Nidaros 

Herborg har vært biskop i Nidaros siden 2017. Siden hun ble ordinert i 1988, har hun vært nært tilknyttet livet i lokalmenighetene, først som menighetsprest i  17 år. Fra 2005 til 2017 var hun domprost i Tromsø, og så prost i Strinda i Trondheim.

Det er med andre ord lenge siden hun selv var student, men hun har hatt kontakt med feltet gjennom å møte mange under utdanning.

Særlig i tiden som domprost hadde hun nærkontakt med vikarer, studenter i praksis og nyutdannede prester og andre kirkelig ansatte. Hun har hatt et langvarig styreengasjement for en av utdanningsinstitusjonene, og har utdanning som arbeidsveileder.  

Biskopen i Nidaros har et særlig ansvar for sør-samisk kirkeliv og pilgrimsarbeid. Herborg skal ha et valgseminar på NestenPresten 2019, og delta på gudstjenesten. 

KARI STORSTEIN HAUG

Professor ved VID Stavanger

Kari er professor i missiologi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har lang undervisnings, veilednings- og forskningserfaring fra Thailand og Norge. Hennes forskning er konsentrert om fire tematiske hovedområder. 1) Interreligiøs dialog og hermeneutikk.

2) Hvordan kristendommen forhandler og tar form i møte med ulike religiøse og kulturelle kontekster. 3) Religionens betydning i migrasjonsprosesser, med særlig vekt på migrasjon og teologi.

4) Trosopplæring i lys av religiøst og kulturelt mangfold. Hun leder forskningsgruppen MIGREL (Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner) og er programansvarlig for doktorgradsprogrammet i teologi og religion ved VID. Kari skal ha valgseminar om Missio Dei.

SINDRE GELIUS EIKJE

Leder i Filadelfiakirken Lillestrøm

Sindre Gelius Eikje gikk ut av MF med cand.theol våren 2019, og jobber nå som leder i Filadelfiakirken Lillestrøm. Sindre skriver følgende tanker om sitt valgseminar: "Jeg tenker å prate litt om hvordan prestestudenter og fremtidige prester kan møte mer karismatiske menigheter. Både med tanke på samarbeid, men ikke minst for forståelsen på tvers av kirker. Er karismatikken fremmedgjørende og intern eller åpen og inkluderende? Og er egentlig Dnk en ikke-karismatisk kirke?"

OPERATIO DIVINA

Workshop v/Matilde Opsahl

La bibelteksten få praktiske konsekvenser!

Operatio Divina er et workshop-seminar hvor gruppen sammen og hver for seg leser en bibeltekst meditativt under ledelse av Matilde Opsahl. «Lectio Divina» er en mye brukt meditativ lesning av bibeltekst som består av å ta til seg en bibeltekst i sakte lesning, bønn og stillhet. Lectio Divina inngår i Operatio Divina, men har det ekstra momentet at man spør seg selv: Hva konkret kan vi ta med oss fra bibelteksten å la bli en praksis i vår hverdag? Hvilken handling vil Ånden lede oss til?  

CAMILLA OULI ESKILDSEN

Studentprest i Oslo

Camilla Oulie Eskildsen er studentprest på Universitetet i Oslo. Som studentprest har hun mye samtaler med unge mennesker, leder sorggruppe for studenter og er liturg i Jakobkirka. Hun har jobbet som prest i 13 år både kirke og i organisasjon og er glad i kirka og livet som prest. Camilla vil være med som konferanseprest på NestenPresten 2019. 

 

Torsdag 24.oktober

14.00 Fellesbussen går fra Oslo S

18.30 Middag på Hermon

19.30 Kveldsmøte

21.00 Kaffe, kaker og sosialt samvær

22.00 Kveldsbønn (frivillig)

Fredag 25.oktober

08.00 Morgenbønn (frivillig)

08.30 Frokosten åpner

10.00 Bibeltime v/Stine Kiil Saga

11.30 Valgseminarer

- Fersk prest v/Lars Lauvvik Ørland

- Misjonal Spiritualitet v/Kari Storstein Haug 

- Operatio Divina: 

bibelmeditasjon workshop 

v/Matilde Opsahl 

13.00 Matpakkelunsj (kaffe og te i matsalen)

Fritid! Badeland og naturen er åpen og venter på besøk!

16.30 Ettermiddagsbønn (frivillig)

17.00 Hovedseminar v/Stine Kiil Saga: "Feministisk teologi som verktøy i bibellesing"

18.30 Middag

20.00 Kveldssamling med quiz og vafler 

22.00 Kveldsbønn (frivillig)

Lørdag 26.oktober

08.00 Morgenbønn (frivillig)

08.30 Frokost åpner

10.00 Bibeltime v/Tom Martin Berntsen

11.30 Valgseminarer

- "Kontemplasjonens laboratorium: Et hvilested for presten" v/Hilde Sanden-Bjønness

- "Pilgrimsvandring: skapelsesnær åndelighet" v/Biskop Herborg Finnset

- "Karismatikk - en velsignelse eller et ork?" v/ Sindre Eikje

13.00 Matpakkelunsj (kaffe og te i matsalen)

Fritid! Badeland og naturen er åpen og venter på besøk!

16.30 Ettermiddagsbønn (frivillig)

17.00 Hovedseminar v/Tom Martin Berntsen: "Røtter, retning, rytme"

18.30 Middag

20.00 Kveldssamling med underholdning, kaffe og noe attåt

22.00 Kveldsbønn (frivillig)

Søndag 27.oktober

08.30 Morgenbønn (frivillig)

09.00 Frokosten åpner

Pakking og vasking

11.00 Gudstjeneste

13.00 Lunsjbuffet

14.00 Avreise med fellesbussen tilbake til Oslo

PROGRAM 2019

 
Hva er NestenPresten?

NestenPresten er en konferanse som arrangeres på tvers av teologiske fakulteter og studiesemester, ikke i opposisjon til dagens akademiske utdanning, men som en vitamininnsprøytning for teologistudenter som ønsker eller vurderer en prestejobb i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn. Konferansen har et tydelig fokus på prestestudiet og presteyrket, med rom for tilbedelse, tidebønn og samtaler. 

Les mer om NestenPresten her

Pris og støtte

Pris for konferansen er 1100 kr for mat og opphold i tre netter på Hermon Høyfjellssenter. Dersom du ønsker enkeltrom koster dette 450kr ekstra. 

Det er mulig å få støttet deler av konferansen: 

 • MF støtter studentene med 400 kr 

 • TF dekker deltakeravgiften for sine studenter

 • Stavanger Bispedømme støtter studenter ved VID i Stavanger med 400 kr til deltakeravgift 

 • Presteforeningen dekker den resterende deltakeravgiften som ikke dekkes av andre instanser for sine medlemmer

 • TeoLOgene støtter studentmedlemmer med 500kr

 • Kirkerådet dekker fellesreisen t/r Oslo

 • Kirkerådet dekker reiseutgifter dersom studerer i en annen by enn Oslo på inntil 2000 kr.

VIPPS NestenPresten: #561610

Konferansen inneholder seminarer, bibeltimer, sosialt program og deilige måltider. 

Du bestemmer selv hva du vil fylle fritiden med. Her kan du gå lange fotturer på grusveier eller oppmerkede stier. Du kan boltre deg i Hermons eget badeland, med badstue og dampbad. Er du tynget med pensum kan du sette deg for deg selv i dyp konsentrasjon.

Pakkeliste
 • Sengetøy (kan leies for 100 kr på Hermon) eller sovepose

 • Badetøy og håndklær

 • Uteklær (for turgåere)

 • Skrivesaker og Bibel

 • Vanlig tøy, kanskje litt varmere enn du bruker hjemme 

 • Toalettsaker

 • Tøfler / ullsokker

Hvem kan være med?

Alle som studerer teologi eller kristendom på et teologisk fakultet eller høgskole som tilbyr kristendomsundervisning i bachelor- og/eller mastergrad kan delta på konferansen.

Man behøver ikke å ha landet på om man skal bli prest eller ikke, og NestenPresten kan være en fin anledning til å finne mer ut av om det er prest man vil bli. Deltagere som vurderer pastoral tjeneste i andre trossamfunn er også velkomne.

Fellesreise fra Oslo

Det vil bli arrangert en fellesreise med buss fra Oslo.

Studenter fra VID, Ansgar og KUN anbefales å dra til Oslo og bli med på denne fellesreisen for å få en grei reisevei.

Fellesbussen reiser fra Oslo S, utenfor Thon Hotell Opera på sjøsiden,torsdag 24.10, kl 14:00.
Bussen er tilbake i Oslo søndag kveld, mellom kl 18-20.00, avhengig av trafikken.

Aktiviteter

Praktisk informasjon 

styret 2019

Simon Eikill-Moen

Knut Nordeide

Eline Kunzendorf

Matilde Opsahl 

Aksel Johan Lund

Sigurd Hanserud

Thomas Granheim Iversen

Marianne Munz

hermon høyfjellsenter

Konferansen finner sted på Hermon Høyfjellssenter ved Hovet i Hallingdal. Det er tradisjonen tro at Rut og Arne Håtveit er vårt vertskap, og vi kan love gode turmuligheter, badeland, utsøkt mat og gode senger.

Av måltider serveres frokost og middag, så vi smører egen niste til lunsj. Samtidig blir det rikelig tilgang på kaffe og frukt utover dagene. Om man ønsker enkeltrom under oppholdet så koster dette et tillegg på kr. 450 for hele konferansen. 

Hermon Høyfjellsenter er alkoholfritt, og deltakere på NestenPrestens bes respektere dette.

 
PÅMELDINGSSKJEMA 2019
Vil du være med på fellesreisen t/r Oslo?

Tone Marit Håland Dyrkolbotn

Gjennom NestenPresten fekk eg utruleg mykje inspirasjon til prestelivet. Det å møta heilt ekte prestar, med heilt ekte erfaring frå prestelivet var med på å gira meg enno meir opp på det å verta prest. Særleg fordi møtet med dei ulike bidragsytarane var ekte, artig og engasjerande. NestenPresten var absolutt viktig for meg gjennom studiet og har nok gjort meg til ein betre prest enn eg hadde vore utan. Eg er utruleg takksam!»

Ingrid Ulvestad Øygard

Nestenpresten var en oase i studietiden - en oase med hvile og påfyll av andre ting enn akademia. Jeg hadde ikke blitt prest uten slike oaser!

Lars Lauvvik Ørland

På NestenPresten motiverte vi hverandre til å våge å ta plass i det å være prest. Jeg fikk høre fra prester foran meg i løypa. Både eldre studenter og nyutdannede prester.
Enda viktigere: Jeg ble lyttet til. Det var stort å møte teologistudenter som hadde fått gudstjenesteliturgien under huden.

"hva har nestenpresten betydd for deg?"

samarbeid

NestenPresten er finansiert og støttet av bl.a:

logo-farger.jpg
sb.png
large.png
kirkerådet.png
mb.png
atb.png

Vil du gi en gave? Kontonr: 6039.06.80166

VIPPS: 561610

Kontakt oss på nestenpresten@live.no

Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus, i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now