top of page
Nestenpresten logo.png

Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus, i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

Velkommen til konferanse

NestenPresten er en konferanse som arrangeres for teologistudenter fra alle studiesteder i Norge. Programmet er ikke i opposisjon til den akademiske utdannelsen, men ment som et åndelig og faglig påfyll for studenter som ønsker eller vurderer en prestejobb i DnK eller andre kirkesamfunn. Konferansen har et tydelig fokus på prestestudiet og presteyrket, med rom for tilbedelse, tidebønn og samtaler.

Årets konferanse!

NestenPresten 2024 avholdes 24.-27. oktober 2024. Sett av helgen, og meld deg på under "Påmelding"

bottom of page