PRIS OG REISE

Deltakeravgiften er 1250 kr. 

Følgende støtte gjelder for de ulike deltakerne, avhengig av fagforening og studiested:

PRESTEFORENINGEN: støtter 500 kr per medlem. Se www.prest.no for medlemskap. 

TF: dekker hele konferansen for sine studenter

MF: dekker 450 kr for sine studenter

VID: dekker 400 kr for sine studenter

ANSGAR: dekker 625 kr for sine studenter

NLA: dekker inntil 1000kr per student, med et tak på 5000kr. 

REISE

Fellesbussen fra Oslo har avreise torsdag 22.oktober kl 14.00 fra Skøyen stasjon.

Retur til Oslo søndag rundt kl 14. 

Det vil bli satt opp to busser, for å sikre at alle holder avstand til hverandre. Munnbind vil også bli utdelt, og det forventes av det brukes. Av smittevernhensyn vil bussen ikke stoppe på Flå, så eventuelle innkjøp til konferansen må gjøres før avreise. 

Bussansvarlig er Theodor Halvorsen, ta kontakt med han dersom det skulle være noe. Tlf: 45012341.