grønn logo.jpg

NestenPrestens visjon: 

Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus

i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.

torstein.jpg

Historien - hvordan startet det?

"Jeg begynte på MF høsten 2008, fast bestemt på å bli prest. Den teologiske kunnskapen ble etter

kort tid servert som seg hør og bør på en akademisk institusjon: kritisk og undrende, med siste nytt

innen forskning. Vel og bra. Men det var én ting jeg savnet, og det var visualisering av dagdrømmene

mine. - Hvordan er det egentlig å være prest? Det toppet seg da vi studenter på årsstudiet var på

ekskursjon til ortodokse, katolske og pentakostale trossamfunn i Oslo. Men vi besøkte ingen en luthersk

kirke, og møtte ingen prest som kunne fortelle oss om hvordan det var å være folkekirkeprest. 

Vi var noen kompiser som tok saken i egne hender, og invitere prestestudenter til en samling utenfor

Oslo. Målet var å bedre kjent på tvers av fakulteter og semester, dele drømmer for kirka vår og lytte til

de som var prester i hverdagen. Drivkraften var en erkjennelse av at hvis vi ikke kan møtes som

studenter, til fortrolig dialog og artige sprell, hvordan kan vi da få en samtaler og samarbeid i god tone, når vi i framtiden blir kolleger? 

Resultatet ble NestenPresten.

For meg betyr dette å forene to sentrale faktorer i tjenesten som prest, på den ene siden skal vi være dyktige fagteologer og på den andre siden solid forankret i Han som er kilden – selve oppdragsgiveren, Jesus Kristus.

NestenPresten har truffet en nerve. År etter år velger. studenter å delta – og år etter år ønsker prester å dele av

sin erfaring og tro. Det er ganske enkelt en vinnvinn-situasjon! Se på det som studenters eget tiltak i arbeidet med å få flere prester i dette landet."

Torstein Eidem Nordal,

sokneprest i Bogafjell

tonemarit.jpg

Tone Marit Håland Dyrkolbotn

Gjennom NestenPresten fekk eg utruleg mykje inspirasjon til prestelivet. Det å møta heilt ekte prestar, med heilt ekte erfaring frå prestelivet var med på å gira meg enno meir opp på det å verta prest. Særleg fordi møtet med dei ulike bidragsytarane var ekte, artig og engasjerande. NestenPresten var absolutt viktig for meg gjennom studiet og har nok gjort meg til ein betre prest enn eg hadde vore utan. Eg er utruleg takksam!»

39102650_1711156992329096_43420660448068

Ingrid Ulvestad Øygard

Nestenpresten var en oase i studietiden - en oase med hvile og påfyll av andre ting enn akademia. Jeg hadde ikke blitt prest uten slike oaser!

llo.jpg

Lars Lauvvik Ørland

På NestenPresten motiverte vi hverandre til å våge å ta plass i det å være prest. Jeg fikk høre fra prester foran meg i løypa. Både eldre studenter og nyutdannede prester.
Enda viktigere: Jeg ble lyttet til. Det var stort å møte teologistudenter som hadde fått gudstjenesteliturgien under huden.

"hva har nestenpresten betydd for deg?"