top of page

bidragsytere

Stig Sunde

Bibeltimeholder

stigsunde-foto-holsen-3.jpg

Stig Sunde, gift og 3 barn. Daglig leder i NMSU siden 2013. Jeg har en mastergrad i teologi fra VID og MF. Liker å lese, lytte og løpe.

Torkild Enstad Hausken

Seminarholder

tork.jpg

Jeg heter Torkild og er kapellan i Alta og Talvik menigheter. Jeg ble cand. theol i våren 2019 etter til sammen seks år på UiO og ett år på utveksling i København. Jeg er fra Karmøy og er oppvokst en relativt vanlig folkekirkefamilie, der det å gå i kirken oftest ble med de årlige skolegudstjenestene utenom slikt som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Jeg har opplevd teologistudiet og mine to år i prestetjeneste som veldig formende og det å føle seg hjemme i presteembetet er noe som har kommet gradvis. Jeg ser veldig frem til å holde seminar om å være ny prest!

Jakob Furuseth

Seminarholder

Jako.jpg

Jakob Furuseth (46) er sokneprest i Gjerdrum, og stod i front for den lokale kirkens sorg- og krisearbeid etter leirskredet 30. desember 2020. Furuseth er utdannet ved MF og TF, og ble ordinert våren 2004. Han har i all hovedsak tjenestegjort som menighetsprest, først på Lista i Agder og Telemark, og i Gjerdrum fra 2010, hvor han og familien fortsatt trives med å bo i tjenestebolig.

Jan Otto Myrseth

Seminarholder

JOM.jpg

Eg har vore biskop i Tunsberg sidan 2018 og kjenner meg både privilegert og audmjuk innfor ei slik leiaroppgåve i kyrkja. Eg vaks opp på Sunnmøre og har motteke impulsar frå så ulike delar av kyrkjelandskapet som bedehuset, Skulelaget, Ungdom i Oppdrag, Kyrkjeleg Fornying og retreatrørsla. Stortrivast med å ferdast i skog og mark, både til fots, på sykkel og på ski.

BJØRN EIRIK BJERKREIM-BENTZEN

Konferanseprest

bjorn_eirik_b._bentzen_0.jpg

Bjørn Eirik er studentprest på MF. 

Elise Ottesen-Søvik

Konferanseprest

Elise Ottesen Søvik (1).jpg

Jeg heter Elise Ottesen Søvik og jobber som studentprest ved VID Vitenskapelige Høgskole i Oslo. Jeg har en variert bakgrunn i som prest med mange år som ungdomsprest, men også fra fellesråd og Kirkerådet. Jeg er i tillegg utdannet journalist. For meg er det viktig at mennesker skal kunne kjenne seg trygge og anerkjent som den man er. Jeg gleder meg til å møte deg på NestenPresten 2021!

Ole Martin Holte

Seminarholder

OleMH.jpg

50 år, gift og tre barn. Ansatt som rådgiver på Kirkelig Ressurssenter. Utdannet psykoterapeut og sosionom. Har studert noe teologi. Oppvokst og aktiv i Den norske kirke. Konverterte til Den katolske kirke og var 7 år fransiskanermunk i Norge, England og Belgia. Har jobbet i Flyktningehjelpen, Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen og ledet Psykisk Helsetjeneste for voksne i Nesodden kommune. Har i perioder drevet egen praksis som terapeut for individualklienter, par, grupper, barn og ungdom.

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Seminarholder

ØR.jpg

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, 29 år, ferdig på MF høsten 2018. Glad i Coldplay, Harry Potter og Ringenes Herre. Og brennende engasjert for ungdom og unge voksne arbeid i Den norske kirke. Har mye erfaring fra Ten Sing og KFUK-KFUM-arbeid og har vært prest i St. Jakob kirke, i Bergen sentrum, siden januar 2019. St. Jakob er kirke for ungdom og unge voksne, hvor man utforsker hvordan man kan være ung kirke, midt i byen, i 2021.

Linn Sæbø Rystad

Seminarholder

LinnNP.jpg

Linn Sæbø Rystad er utdannet cand.theol fra MF. Før hun returnerte til MF som PhD-stipendiat, jobbet hun 4 år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Linn disputerte i vår med en avhandling om hvordan forkynnelse kan forstås som praksis og hvordan barn responderer på forkynnelse. Hun er nå førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF og programleder for bacheloren Ungdom, Kultur og Trosopplæring.

Kristin Morken Hogganvik

Seminarholder

Kristi.jpg

Kristin Morken Hogganvik, 30 år.

Feltprest ved Gardermoen Flystasjon, og ukependler fra Kristiansand.

Har jobbet i Forsvaret i 5 år. 

Mine arbeidsoppgaver er å betjene forsvarets personell med gudstjenester og sjelesorg, være rådgiver for sjef i kulturelle, religiøse og  etiske spørsmål, bistå i krisehåndtering og drive miljøarbeid. 

Lene Beate Østerås

Seminarholder

IMG_8324 (1).jpg

Jeg heter Lene Beate Østerås og har jobbet som kateket i 16 år. Jeg er så heldig å få lov til å leke sammen med dere på konferansen, og det gleder jeg meg til! Lek er en viktig del av jobben med mennesker, det skaper latter, tar vekk utrygghet og letter på stemningen. Og min erfaring er at det finnes leker som kan passe alle – selv om leking kan være litt kleint.

Jakob Furuseth

Hovedseminarholder

Jako.jpg

Jakob Furuseth (46) er sokneprest i Gjerdrum, og stod i front for den lokale kirkens sorg- og krisearbeid etter leirskredet 30. desember 2020. Furuseth er utdannet ved MF og TF, og ble ordinert våren 2004. Han har i all hovedsak tjenestegjort som menighetsprest, først på Lista i Agder og Telemark, og i Gjerdrum fra 2010, hvor han og familien fortsatt trives med å bo i tjenestebolig.

Jan Otto Myrseth

Hovedseminarholder

JOM.jpg

Jeg ble ordinert prest i 1982 etter utdanning i sosiologi, nordisk språk og litteratur og teologi. Teologien fullfærte jeg på MF. Min prestetjeneste har bestått i menighetsprestetjeneste som vikarprest i Oslo bispedømme, konsulent og generalsekretær i Mellom kirkelig Råd, assisterende generalsekretær i Botswana Chr. Council og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp før jeg ble biskop i Borg i 2012.

Jeg er gift med Marianne Uri Øverland, har en datter Maria og et barnebarn Hermine.

Mitt innlegg vil handle om hvordan Bærekraftmålene konkretiserer Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord» og gir oss plattform lokalt, nasjonalt og globalt for samhandling internt i kirken og med andre samfunnsaktører.

BJØRN EIRIK BJERKREIM-BENTZEN

Konferanseprest

bjorn_eirik_b._bentzen_0.jpg

Bjørn Eirik er studentprest på MF. 

Elise Ottesen-Søvik

Konferanseprest

Elise Ottesen Søvik (1).jpg

Jeg heter Elise Ottesen Søvik og jobber som studentprest ved VID Vitenskapelige Høgskole i Oslo. Jeg har en variert bakgrunn i som prest med mange år som ungdomsprest, men også fra fellesråd og Kirkerådet. Jeg er i tillegg utdannet journalist. For meg er det viktig at mennesker skal kunne kjenne seg trygge og anerkjent som den man er. Jeg gleder meg til å møte deg på NestenPresten 2021!

Ole Martin Holte

Seminarholder

OleMH.jpg

50 år, gift og 2 barn. Ansatt som rådgiver på Kirkelig Ressurssenter. Utdannet psykoterapeut og sosionom. Har studert noe teologi. Oppvokst og aktiv i Den norske kirke. Konverterte til Den katolske kirke og var 7 år fransiskanermunk i Norge, England og Belgia. Har jobbet i Flyktningehjelpen, Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen og ledet Psykisk Helsetjeneste for voksne i Nesodden kommune. Har i perioder drevet egen praksis som terapeut for individualklienter, par, grupper, barn og ungdom.

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Seminarholder

ØR.jpg

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, 29 år, ferdig på MF høsten 2018. Glad i Coldplay, Harry Potter og Ringenes Herre. Og brennende engasjert for ungdom og unge voksne arbeid i Den norske kirke. Har mye erfaring fra Ten Sing og KFUK-KFUM-arbeid og har vært prest i St. Jakob kirke, i Bergen sentrum, siden januar 2019. St. Jakob er kirke for ungdom og unge voksne, hvor man utforsker hvordan man kan være ung kirke, midt i byen, i 2021.

Linn Sæbø Rystad

Seminarholder

LinnNP.jpg

Linn Sæbø Rystad er utdannet cand.theol fra MF. Før hun returnerte til MF som PhD-stipendiat, jobbet hun 4 år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Linn disputerte i vår med en avhandling om hvordan forkynnelse kan forstås som praksis og hvordan barn responderer på forkynnelse. Hun er nå førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF og programleder for bacheloren Ungdom, Kultur og Trosopplæring.

bottom of page