bidragsytere

CHRISTINE H. AARFLOT

Bibeltimeholder

christine aarflot.jpg

Christine H. Aarflot har siden høsten 2018 jobbet som kapellan i Paulus og Sofienberg menighet på Grünerløkka i Oslo. Menigheten har en aktiv politisk profil, med et uttalt ønske om å holde dørene til kirka så åpne som mulig. Før hun begynte å jobbe som prest, var Christine stipendiat ved MF. Hun disputerte og fikk doktorgraden i Det nye testamentet våren 2018, over avhandlingen med tema «God (in) Acts». 

Marte Birkeland Åsen

Seminarholder

NPmarte.jpg

Marte jobber som kapellan i Søreide menighet i Bergen. Hun gikk avsluttende praktikum på MF våren 2019 etter seks år på MF, og totalt åtte år som folkehøyskoleelev/teologistudent i Oslo. Hun vokste opp i en ganske vanlig folkekirkefamilie, og har ikke vært vant til å gå i kirken på søndager, utenom når speideren skulle lese bønner, eller Ten Sing skulle opptre. For Marte har prestejobben gradvis blitt til noe hun kan kjenne seg hjemme i, og hun skal ha seminar om det å være fersk prest!

LIV MARIE HOFSETH

Seminarholder

NPsilje?.jpg

Liv Marie Hofseth er kantor i Nordstrand menighet i Oslo, og driv der mellom anna med barne- og ungdomskor, kirkekor, orgelelevar, gudstjenester, og mykje anna artig som fell inn under paraplyen «kyrkjelydsarbeid». Musikkutdanninga si har ho frå Norges musikkhøyskole og University of Cambridge. Liv Marie har vore innom TF som lærar på praktikum, frilanser som dirigent og musikar innimellom, og tar fag i idéhistorie når det er plass i timeplanen. Ho er med i Kirkerådet si arbeidsgruppe for «nye salmar», og er nok godt over snittet glad i salmeboka.

ATLE SOMMERFELDT

Seminarholder

NP atle.jpg

Jeg ble ordinert prest i 1982 etter utdanning i sosiologi, nordisk språk og litteratur og teologi. Teologien fullfærte jeg på MF. Min prestetjeneste har bestått i menighetsprestetjeneste som vikarprest i Oslo bispedømme, konsulent og generalsekretær i Mellom kirkelig Råd, assisterende generalsekretær i Botswana Chr. Council og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp før jeg ble biskop i Borg i 2012.

Jeg er gift med Marianne Uri Øverland, har en datter Maria og et barnebarn Hermine.

Mitt innlegg vil handle om hvordan Bærekraftmålene konkretiserer Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord» og gir oss plattform lokalt, nasjonalt og globalt for samhandling internt i kirken og med andre samfunnsaktører.

BJØRN EIRIK BJERKREIM-BENTZEN

Konferanseprest

bjorn_eirik_b._bentzen_0.jpg

Bjørn Eirik er studentprest på MF. 

CAMILLA ESKILDSEN OULIE

Konferanseprest

CAMNp.jpg

Camilla Oulie Eskildsen er studentprest på Universitetet i Oslo. Som studentprest har hun mye samtaler med unge mennesker, leder sorggruppe for studenter og er liturg i Jakobkirka. Hun har jobbet som prest i 14 år både kirke og i organisasjon og er glad i kirka og livet som prest.

HELLE MARIA WOLDSTAD

Seminarholder

HMW, np.jpg

Helle Maria Woldstad, sokneprest på Geilo. Utdannet cand. Theol. ved TF og MF og bakgrunn som prest i Metodistkirken, undervisningsansvarlig ved Kirkens SOS og er nå prest i Dnk. Videreutdannelse som veileder og er ABV – veileder i Tunsberg bispedømme. Har fordypning i krisehåndtering og konflikthåndtering.

Kjell Arnold Nyhus

Seminarholder

KJANP.jpg

Jeg har vært menighetsprest i 27 år og fengselsprest de siste 12 siste åra. Jeg er gift og har fire barn. Jeg har skrevet flere bøker om krisen tro, mystikk og stillhet. Den siste, og kritikerroste boka, heter: 40 dager og 40 netter. En fortelling om stillhet.

Haavar Simon Nilsen

Seminarholder

haavar bilde.jpeg

OP (Ordo Fratrum Praedicatorum), 48 år, fra Åmdals Verk, Vest-Telemark. Utdannet tømrer, tekniker (husbyggingsteknikk), landskapsarkitekt og teolog (master fra University of Oxford). Ble praktiserende troende i 1994, begynte på Grunnfag kristendom i 1996 for å bli prest i DNK. Konverterte i 1998, trådte inn i Prekebror-ordenen (dominikanerne) i 2005. Bodde i dominikansk kloster i Strasbourg 2005-2006, Lille 2006-2010, Blackfriars, Oxford 2010-2012. Kom til Sankt Dominikus kloster høsten 2012, ordinert prest 20. oktober 2012. Kapellan i St. Johannes menighet (Bredtvet kirke) 2013-2016, Katolsk studentprest 2014 til i dag. Tidligere skribent i Dag og Tid, Klassekampen, Vårt Land, aktiv i NRK som talsperson for Den katolske kirke.